Breweries of Aichi

Tasting Sale Facility Exhibition
No. Brewery address TEL WEB Contents
88 Kinginkashuzo Ichinomiya-shi, Aichi 0586-73-3282
89 Kintorashuzo Nagoya-shi, Aichi 052-981-3960
90 Toshunshuzo Nagoya-shi, Aichi 052-793-3743
91 Kaminoishuzo Nagoya-shi, Aichi 052-621-2008
92 Yamamorishuzo Nagoya-shi, Aichi 052-621-2003
93 Kunpekishuzo Konan-shi, Aichi 0587-56-2138
94 Watanabeshuzo Aisai-shi, Aichi 0567-28-4361
95 Aokishuzo Aisai-shi, Aichi 0567-31-0778
96 Nakanoshuzo Handa-shi, Aichi 0569-23-1231
97 Moritakinshachishuzo Handa-shi, Aichi 0569-28-0250
98 Maruichishuzo Agui-cho,chita-gun,Aichi 0569-48-0003
99 Haradashuzo Higashiura-cho,chita-gun,Aichi 0562-83-5171
100 Sawadashuzo Tokoname-shi, Aichi 569-35-4003
101 Morita Tokoname-shi, Aichi 0569-37-0733
102 Nagaishuzojo Hekinan-shi, Aichi 0566-41-0053
103 Kamisugishuzo Anjo-shi, Aichi 0566-75-2121
104 Urano Toyota-shi, Aichi 0565-45-0020
105 Sumiyabunjiroshoten Hekinan-shi, Aichi 0566-41-0748
106 Koyumitsurushuzo Inuyama-shi, Aichi 0568-67-0033
107 Tsurumishuzo Tsushima-shi, Aichi 0567-31-1141
108 Yamazaki limited Partnership Company Nishio-shi, Aichi 0563-62-2005
109 Iseyashoten Toyohashi-shi, Aichi 0532-31-1175
110 Sekiyajozo Shitara-cho,Kitashitara-gun, Aichi 0536-62-0505
111 Shibatashuzojo Okazaki-shi, Aichi 0564-84-2007
112 Maruishijozo Okazaki-shi, Aichi 0564-23-3333
113 Kankyoshuzo Kanie-cho,Ama-gun,Aichi 0567-95-3131
114 Aioi Unibio Co., Ltd. Nishio-shi, Aichi 0569-20-0355
115 Mizutanishuzo Aisai-shi, Aichi 0567-37-2280
116 Toyotashuzo Toyota-shi, Aichi 0565-32-0110
117 Fukuishuzo Toyohashi-shi, Aichi 0532-45-5227
118 Naitojozo Inazawa-shi, Aichi 0587-97-1171
(a section)