Breweries of Fukui

Tasting Sale Facility Exhibition
No. Brewery address TEL WEB Contents
22 Unoshuzojo Ono-shi, Fukui 0779-66-2236
23 Yoshidashuzo Eiheiji-cho,Yoshida-gun,Fukui 0776-64-2015
24 Funakishuzo Fukui-shi, Fukui 0776-54-2323
25 Nanbushuzojo Ono-shi, Fukui 0779-65-8900
26 Hakukomashuzo Minamiechizen-cho,Nanjo-gun,Fukui 0778-45-0020
27 Mikawashuzo Fukui-shi, Fukui 0776-41-1002
28 Ippongikubohonten Katsuyama-shi, Fukui 0779-87-2500
29 Torihamashuzo Wakasa-cho,Mikatakaminaka-gun,Fukui 0770-45-0021
30 Kubotashuzo Sakai-shi, Fukui 0776-66-0123
31 Genpeishuzo Ono-shi, Fukui 0779-66-5712