Breweries of Gifu

Tasting Sale Facility Exhibition
No. Brewery address TEL WEB Contents
47 Okuhidashuzo Gero-shi, Gifu 0576-32-2033
48 Miyozakurajozo Minokamo-shi,Gifu 0574-25-3428
49 Haradashuzojo Takayama-shi,Gifu 0577-32-0120
50 Watanabeshuzoten Hida-shi,Gifu 0577-73-3311
51 Ootsuboshuzoten Hida-shi,Gifu 0578-82-0008
52 Funasakashuzoten Takayama-shi,Gifu 0577-32-0016
53 Oitashuzoten Takayama-shi,Gifu 0577-68-2341
54 Kosakashuzojo Mino-shi,Gifu 0575-33-0682
55 Hiraseshuzoten Takayama-shi,Gifu 0577-34-0010
56 Kawajirishuzojo Takayama-shi,Gifu 0577-32-0143
57 Tenryoshuzo Gero-shi, Gifu 0576-52-1515
58 Seishubojokuramotohiranojozo Gujo-shi,Gifu 0575-88-2006
59 Nakajima Jozo Mizunami-shi,Gifu 0572-68-3151
60 Michisakari Tajimi-shi,Gifu 0572-43-3181
61 Miwashuzo Ogaki-shi,Gifu 0584-78-2201
62 Hayashishuzo Kani-shi,Gifu 0574-62-0023
63 Chiyogiku Hashima-shi,Gifu 058-391-3131
64 Iwamurajozo Ena-shi, Gifu 0573-43-2029
65 Kabashuzojo Hida-shi,Gifu 0577-73-3333
66 Wakaba Mizunami-shi,Gifu 0572-68-3168
67 Chigonoiwashuzo Toki-shi,Gifu 0572-59-8014
68 Hiratashuzojo Takayama-shi,Gifu 0577-32-0352
69 Takeuchi Ogaki-shi,Gifu 0584-81-3311
70 Watanabeshuzojo Ogaki-shi,Gifu 0584-78-2848
71 Tokoroshuzo Ibigawa-cho,Ibi-gun,Gifu 0585-22-0002
72 Komachishuzo Kagamigahara-shi,Gifu 058-382-0077
73 Sugiharashuzo Ono-cho,Ibi-gun,Gifu 0585-35-2508
74 Heiwanishikishuzo Kawabe-cho,Kamo-gun,Gifu 0574-53-5007
75 Enajozo Nakatsugawa-shi, Gifu 0573-72-2055
76 Yamadashoten Yaotsu-cho,Kamo-gun,Gifu 0574-43-0015
77 Ohashishuzo Nakatsugawa-shi, Gifu 0573-45-2018
78 Nihonizumishuzo Gifu-shi, Gifu 058-271-3218
79 Nunoyaharashuzo Gujo-shi,Gifu 0575-82-2021
80 Nikishuzo Takayama-shi,Gifu 0577-32-0021
81 Adachishuzo Gifu-shi, Gifu 058-245-3658