Breweries of Nagano

Tasting Sale Facility Exhibition
No. Brewery address TEL WEB Contents
32 Kikusuishuzo Iida-shi, Nagano 0265-22-2300
33 Nakazenshuzo Kiso-machi, Kiso-gun, Nagano 0264-22-2112
34 Shinsyumeijyo Ueda-shi,Nagano 0268-35-0046
35 Higashiiidashuzoten Nagano-shi, Nagano 026-292-2014
36 Fukugenshuzo Ikeda-machi,Kitaazumi-gun,Nagano 0261-62-2210
37 Reijinshuzo Suwa-shi, Nagano 0266-52-3121
38 Itoshuzo Suwa-shi, Nagano 0266-52-0108
39 Suwaotsuhonkeshuzo Chino-shi, Nagano 0266-72-2118
40 Hishitomojozo Shimosuwa-machi,Suwa-gun,Nagano 0266-27-8109
41 Toshimaya Okaya-shi, Nagano 0266-23-3515
42 Senjo Ina-shi, Nagano 0265-94-2250
43 MIyajimasaketen Ina-shi, Nagano 0265-78-3008
44 Kirakushuzo Saku-shi, Nagano 0267-82-2006
45 Endoshuzojo Suzaka-shi, Nagano 0120-117-454
46 Daishinsyushuzo Matsumoto-shi,Nagano 0263-47-0895